پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی وب سایت | استاندارد

  • تهیه بکاپ های دوره ای از فایل های سایت

  • تهیه بکاپ های دوره ای از دیتابیس و محتوای سایت

  • به‌روزرسانی امنیتی هسته پرتال و افزونه ها بنا به ضرورت

  • حذف افزونه های غیر ضروری جهت اطمینان از عملکرد صحیح

  • نصب و تنظیم افزونه‌های ضروری به تشخیص تیم فنی

  • اطمینان از کارکرد کامل و بدون نقص امکانات سایت

    پشتیبانی فنی وب سایت فروشگاهی | طلائی