هاست لینوکس پرسرعت و پربازدید

HS1

 • SSD NVME فضای پرسرعت 2 گیگ

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • پردازنده اختصاصی 1 هسته ای

 • حداکثر پردازنده سرور 8 هسته ای

 • رم اختصاصی 1 گیگ

 • حداکثر رم سرور 64 گیگ

 • گواهینامه امنیتی SSL دارد

 • Ruby - Pythonنامحدود

 • کنترل پنل cpanel

 • قابلیت انتخاب نسخه PHPدارد

 • حساب ایمیل نامحدود

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • سرویس آنتی تحریمدارد

 • بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - جوملا - وردپرس دارد

 • موقعیت سرور ایران

  HS2

 • فضای پرسرعت 10 گیگ

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • پردازنده اختصاصی 2 هسته ای

 • حداکثر پردازنده سرور 8 هسته ای

 • رم اختصاصی 2 گیگ

 • حداکثر رم سرور 64 گیگ

 • گواهینامه امنیتی SSL دارد

 • Ruby - Pythonنامحدود

 • کنترل پنل cpanel

 • قابلیت انتخاب نسخه PHPدارد

 • حساب ایمیل نامحدود

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • سرویس آنتی تحریمدارد

 • بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - جوملا - وردپرس دارد

 • موقعیت سرور ایران

  HS3

 • فضای پرسرعت 20 گیگ

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • پردازنده اختصاصی 3 هسته ای

 • حداکثر پردازنده سرور 8 هسته ای

 • رم اختصاصی 4 گیگ

 • حداکثر رم سرور 64 گیگ

 • گواهینامه امنیتی SSL دارد

 • Ruby - Pythonنامحدود

 • کنترل پنل cpanel

 • قابلیت انتخاب نسخه PHPدارد

 • حساب ایمیل نامحدود

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • سرویس آنتی تحریمدارد

 • بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - جوملا - وردپرس دارد

 • موقعیت سرور ایران

  هاست لینوکس پربازدید HS4

 • فضای پرسرعت 30 گیگ

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • پردازنده اختصاصی 4 هسته ای

 • حداکثر پردازنده سرور 8 هسته ای

 • رم اختصاصی 8 گیگ

 • حداکثر رم سرور 64 گیگ

 • گواهینامه امنیتی SSL دارد

 • Ruby - Pythonنامحدود

 • کنترل پنل cpanel

 • قابلیت انتخاب نسخه PHPدارد

 • حساب ایمیل نامحدود

 • تعداد پارک دامنه نامحدود

 • سرویس آنتی تحریمدارد

 • بهینه شده برای سایت های فروشگاهی - جوملا - وردپرس دارد

 • موقعیت سرور ایران